top of page

Chrönikerskriffuer

Ana Carolina Lamvik

Vervet som Chronikeskriffeur består hovedsakelig av å referere på møter og ha ansvar for kontoret! I tillegg har man ansvaret for et par arrengementet ila året. Dette er et enkelt men viktig verv, som alle burde søke!

95257812

chronikerskriffeur 2.png
bottom of page