top of page

Søk undergruppene

Undergruppene har opptak! Ønsker du å bli med i en eller flere? Søk her. Du må være medlem av Broderskabet. Hvis du ikke er medlem, meld deg inn nå!

 

The sub groups are taking new members, apply here. You have to be a member of Broderskabet. If you are not, sign up now!

Usikker på hvilke undergrupper du skal søke? Se her

Søk her/Apply here

Velg undergruppene du kan tenke deg å bli med i (velg minst tre for høyere sannsynlighet om å få plass) / Choose sub groups (at least three)

Takk for innsendingen din!

bottom of page