top of page

Vicedomina

Liv Katrine Kleivene

Som visedomina har du en ganske administrativ stilling, MEN dette betyr også at du ofte er en av de første som får vite hva som skjer og får muligheten til å være med på sykt masse gøy!! Du er Broderskabets kontaktperson utad, leder for undergruppene og har hovedansvar for å arrangere årets immball. I løpet av året innebærer dette stort sett å svare på henvendelser til linjeforeningen, planlegge møter med undergruppene, organisere og hjelpe med ulike ting og å være med på alt det gøye vi gjør felles i Collegiet.

vicedomina 3.png
bottom of page