top of page

Skiboli

Den kjære Skivebolien som har huset alle våre arrangementer og festligheter opp igjennom årene.

Bygget ligger på Gløshaugen, rett utenfor Stripa.

Forsidebilde-crop.png

Egennavnet Skiboli er en sammentrekning av ordet skivebolig og henspiller på at den opprinnelige Skiboli, som ble oppført på utstillingen Bygg '81, var en bolig mellom to murte vegger, eller skiver. SKIBOLI var antagelig motto[1] for vinnerprosjektet i den interne arkitektkonkurransen. Det finnes dokumenter der denne betegnelsen er brukt, med store bokstaver, rett etter at konkurransen var avviklet,[2] men det ble ikke brukt som offisielt navn på bygningen, i skriftlige kilder, før den ble oppført på Gløshaugen i 1985.

Les mer om Skiboli på Wikipedia.org

bottom of page