top of page

Skiboli

Den kjære Skivebolien som har huset alle våre arrangementer og festligheter opp igjennom årene.

Bygget ligger på Gløshaugen, rett utenfor Stripa.

I sammenheng med campussammenslåing og utbygging av Campus Gløshaugen er det ikke lenger plass til Skiboli, og bygget skal rives.

Broderskabet har derfor laget en underskriftskampanje for bevaring av bygget, som er så viktig for oss!

Trykk på knappen for underskriftskampanjen, og vis at du bryr deg!

 

Egennavnet Skiboli er en sammentrekning av ordet skivebolig og henspiller på at den opprinnelige Skiboli, som ble oppført på utstillingen Bygg '81, var en bolig mellom to murte vegger, eller skiver. SKIBOLI var antagelig motto[1] for vinnerprosjektet i den interne arkitektkonkurransen. Det finnes dokumenter der denne betegnelsen er brukt, med store bokstaver, rett etter at konkurransen var avviklet,[2] men det ble ikke brukt som offisielt navn på bygningen, i skriftlige kilder, før den ble oppført på Gløshaugen i 1985.

Les mer om Skiboli på Wikipedia.org

bottom of page