top of page

Collegiet

Collegiet er hovedstyret i Broderskabet og fungerer som det øverste organ i linjeforeningen. Collegiet står for den daglige driften av linjeforeningen og holder ukentlige møter på Broderskabskontoret. En gang i måneden avholdes det UGLE-møte (undergruppeleder-møte), der Collegiet og undergruppelederne kommer sammen for å samkjøre driften i Broderskabet og diskutere viktige saker.

I tillegg arrangerer Collegiet fadderukene, phuniseringen, immatrikuleringsballet, julegrøt, og undergruppefest for å nevne noe. Vi holder Broderskabskontoret i stand, planlegger opptaket av nye medlemmer og jubileum.

Det er Collegiet som representerer Broderskabet utad på andre linjeforeningers tilstelninger. Collegiets medlemmer velges ved Broderskabets generalforsamling i Oktober.

felles collegiet.png
collegiet 2022.png

Collegiet
2022/2023

Tidligere
styrer

4083A8C4-75A8-43D5-B45F-8CCD18F75313.JPG

2022

Julekort

bottom of page