top of page

Undergrupper

I Broderskabet er det et bredt tilbud av forskjellige undergrupper. Gruppene samler arkitektstudentene på tvers av alle trinnene og er en arena for å møte andre medstudenter!

bottom of page