top of page

Domina

Ingrid Marie Halbjørhus

Som leder har man ansvar for å lage saksliste og kalle inn til colleige-møte en gang i uken. I tillegg prøver man holde oversikt over linjeforenings drift og planlegger hvordan vi kan legge til rette for å få til det vi ønsker. 
En gang 1 måneden er det også linjeledermøte, da møter man de lederne i de andre linjeforeningen og diskuterer saker som angår linjeforeninger generelt. Linjelederne finner også på mye sosialt sammen! 


Arbeidsmengde: Middels til stor, men dette kommer helt ann på ambisjonsnivået til Collegiet og ditt eget. Avhenger også av hvor mye du delegerer og hvor effektivt man jobber.

4A054DCA-6812-4F5F-82F4-7EBFC5D609D7_1_105_c.jpeg
bottom of page