top of page

Dominus

Elias Buyle

Som leder har man ansvar for å lage saksliste og kalle inn til colleige-møte en gang i uken. I tillegg prøver man holde oversikt over linjeforenings drift og planlegger hvordan vi kan legge til rette for å få til det vi ønsker. 
En gang 1 måneden er det også linjeledermøte, da møter man de lederne i de andre linjeforeningen og diskuterer saker som angår linjeforeninger generelt. Linjelederne finner også på mye sosialt sammen! 


Arbeidsmengde: Middels til stor, men dette kommer helt ann på ambisjonsnivået til Collegiet og ditt eget. Avhenger også av hvor mye du delegerer og hvor effektivt man jobber.

dominus 1.png
bottom of page