top of page

Phinancephut

Even Hokstad

Sitt ein som Phinancheput i Collegiet har ein ansvar for økonomien til linjeforeininga. I ei aktiv linjeforeining som Broderskabet, med sine mange undergrupper, er det viktig å ha oversikt over budsjett og rekneskap for å legge til rette og gjere det mogleg at drift i foreininga går knirkefritt og at den skal få halde eit høgt aktivitetsnivå. Som økonomisjef er du ikkje leder for ei undergruppe, men du har kontakt med alle undergruppene. Andre stillingar i Collegiet er leder for undergrupper, men dette slepp du som økonomiansvarleg. Det kan vere eit svært sosialt verv då du har kontakt med alle dei forskjellige undergruppene. Ein Phinancephut står likevel ikkje aleine om jobben, men er godt støtta med dei økonomiansvarlege i undergruppene og med Collegiet i ryggen.

 

Middels til stor, gode rutiner og god struktur hjelp veldig godt med å minske arbeidsmenge.

phinancephut 3.png
bottom of page